Acest site este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

CUSTODIE / Legislație


a) Directiva Consiliului Europei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice adoptată la 2 aprilie 1979;

b) Decretul nr. 187 din 30 martie 1990 pentru acceptarea Convenției privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, adoptată de Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură la 16 noiembrie 1972;

c) Directiva Consiliului Europei 92/43/ CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice adoptată la 21 mai 1992;

d) Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea României la Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979;

e) Legea nr. 58 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Convenției privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

f) Legea nr. 69 din 15 iulie 1994 pentru aderarea României la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție, adoptată la Washington la 3 martie 1973;

g) Legea nr. 107 din 25 septembrie 1996, Legea apelor, modificată și completată de Legea nr. 310 din 28 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

h) Legea nr. 13 din 8 ianuarie 1998 pentru aderarea României la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979;

i) Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1470 din 12 iunie 2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării și custodiei ariilor naturale protejate cu modificările și completările ulterioare;

j) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, modificată și completată prin Legea nr. 265 din 09 iulie 2006 cu modificările și completările ulterioare;

k) Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 162 din 29 decembrie 1995 privind protecția valorilor naturale de pe teritoriul județului Harghita;

l) Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a tritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate;

m) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul și acvacultura aprobată cu modificări și completări  prin Legea nr. 317 din 13 octombrie 2009;

n) Hotărârea Guvernului nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

o) Legea nr. 214 din 21 noiembrie 2011, legea pajiștilor.

p) Ordonanță de Urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului.

Momentan nu sunt comentarii. Fii TU primul care comentează. !


Nume
E-mail (nu este public)
Mesaj
Pentru a trimite comentariul va rugam sa copiati codul de securitate de mai sus.

PROIECT IMPLEMENTAT ÎN PARTENERIAT CU

VREMEA

MIERCUREA CIUC

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe confinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Powered by Blue Media Studio