Acest site este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Despre proiect


Plan de management și campanie de informare, educare și conștientizare pentru Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007)


Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007), se întinde pe o suprafață de 2.693 ha și se află în Regiunea 7 Centru, în județul Harghita. Din punct de vedere al distribuției teritoriale pe localități, situl este distribuit după cum urmează: Sâncrăieni 4%, Sânsimion 19%, Sântimbru 6%, Tușnad 11%), fiind traversat de râul Olt. Situl include 6 rezervații naturale ocrotite pe baza Hotărârii nr. 195/2005 a Consiliului Județean Harghita, și a Legii nr. 5/2000: Mlaștina Valea de Mijloc - 4 ha, Mlaștina Beneș - 4 ha, Mlaștina Borșaros - Sâncrăieni - 1 ha, Mlaștina Csemo- Vrabia - 5 ha, Mlaștina Nyirkert - 4 ha, Mlaștina Nadas - 4 ha. Terenurile din aria proiectului sunt în marea lor majoritate în proprietatea privată a persoanelor fizice din comunele implicate.

Începând cu data de 12.04.2012 Organizația GeoEcologică ACCENT în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Harghita și Primăria Băile Tușnad, au demarat proiectul cu titlul „Plan de management și campanie de informare, educare și conștientizare pentru Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007”, cod  proiect  SMIS-CSNR 36405. Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și se derulează pe baza unui Contract de Finanțare, care a fost semnat între Ministerul Mediului și Pădurilor în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și Organizația GeoEcologică ACCENT drept beneficiar al finanțării.Proiectul are o valoare totală de 1.954.972 lei, din care valoarea eligibilă este de 1.615.500 lei (finanțare nerambursabilă din FEDR și buget de stat) și valoarea, alta decât cea eligibilă, este de 339.472 lei, din care 310.272 lei reprezintă valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului. Proiectul se va desfășura pe o durată de 24 luni în perioada 12.04.2012 – 11.04.2014.
        
Obiectivul general al proiectului este „Îmbunătățirea semnificativă a stării de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007), precum și a speciilor/habitatelor de interes comunitar ale acestuia, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ vizând elaborarea planului de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării unui Sit Natura 2000”.
         
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Elaborarea Planului de Management al Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007), în concordanță cu legislația în vigoare și cu avizarea acestuia de către autoritatea competentă pentru protecția mediului; Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a factorilor interesați cu privire la importanța și rolul Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007), cu o atenție sporită asupra conceptului de dezvoltare durabilă locală: dezvoltarea economică viabilă, protecția mediului și atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar.
    
În cadrul proiectului sunt incluse două categorii de activități, după cum urmează: Activități de tip A: Elaborarea planului, strategiei și măsurilor de management pentru Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007). Activitățile de tip „A” cuprind două grupe de activități, necesare pentru elaborarea planului de management, care va asigura conservarea habitatelor și speciilor de interes comunitar, după cum urmează:

Activitatea A.1. Realizarea unui studiu de evaluare detaliată a biodiversității care să stea la baza elaborării planului de management (descrierea detaliată a sitului referitor la biodiversitate pentru justificarea obiectivelor și măsurilor de conservare, deoarece datele din formularul standard de declarare a sitului sunt insuficiente).

Activitatea A 2. Elaborarea Planului de management în concordanță cu standardele și legislația în vigoare.    

Activități de tip „E” cuprind trei grupe de activități de consultare, conștientizare și informare:
Activitatea  E.1. Publicitatea obligatorie a proiectului.
Activitatea E.2. Realizarea unui sondaj privind gradul de informare și conștientizare a populației și turiștilor privind valorile și semnificația sitului Natura 2000 înainte de demararea campaniei de conștientizare și la terminarea activităților de conștientizare.
Activitatea  E.3. Activități de informare și conștientizare desfășurate conform Planului de Comunicare.

Activități de tip „MP” cuprind activități de management al proiectului, după cum urmează:
Activitatea MP.1. Auditul financiar al proiectului.
Activitatea MP.2. Managementul proiectului.
Activitatea MP.3. Achiziționarea bunurilor și echipamentelor pentru dotarea UIP.


Mai multe informații:
Pilbáth G. Attila - manager proiect,
Mobil: 0723 357 650
E-mail: a.pilbath@yahoo.com

Unitatea de Implementare a Proiectului – UIP (orele 8.30 – 16.30)
Str. Cloșca Nr. 31, Brașov, cod: 500040
E-mail: info@ogaccent.ro
Web: www.ogaccent.ro
Tel.: 0371 119 960, Fax: 0372 872 045


--
Articol de presă

PROIECT IMPLEMENTAT ÎN PARTENERIAT CU

VREMEA

MIERCUREA CIUC

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe confinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Powered by Blue Media Studio