Acest site este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

EVENIMENTE/ŞTIRI

 • Junior Rangeri pentru natură

  18 aprilie 2016 - nu sunt comentarii

  În perioada 15.04 - 14.09. 2016, Organizația GeoEcologică ACCENT implementează proiectul cu titlul "Junior Rangeri pentru natură" ce are ca scop întărirea parteneriatelor între custozii/administratorii ariilor naturale protejate prin implementarea unor programe educaționale specifice, schimburi de experiență (know-how) pentru grupurile Junior Ranger*, precum și creșterea nivelului de informare a tinerei generații asupra importanței conservării naturii prin includerea arborilor bătrâni pe lista valorilor culturale și naturale locale din zona sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos.
  Mai departe
 • Târgul și expoziția gastro-culturală „Ozosep” (București, 12-13 decembrie 2015)

  10 decembrie 2015 - nu sunt comentarii

  A treia oprire din seria târgurilor pentru promovarea și comercializarea produselor micilor meșteșugari și artizani din situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos va avea loc în perioada 12-13 decembrie 2015, în cadrul tîrgului și expoziției gastro-culturală „Ozosep”, desfășurat în București la Grădina Verona, str. Pictor Arthur Verona 13-15.
  Mai departe
 • Plan de management și campanie de informare, educare și conștientizare pentru Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007

  15 octombrie 2015 - nu sunt comentarii

    Organizația GeoEcologică ACCENT în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Harghita și Primăria Băile Tușnad, a implementat cu succes proiectul cu titlul „Plan de management și campanie de informare, educare și conștientizare pentru Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007”, cod proiect SMIS-CSNR 36405. Proiectul a fost co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și s-a derulat pe baza unui Contract de Finanțare, care a fost semnat între Ministerul Mediului și Pădurilor în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și Organizația GeoEcologică ACCENT drept beneficiar al finanțării. Proiectul a avut o valoare totală de 1.954.972 lei, din care valoarea eligibilă a fost de 1.615.500 lei (finanțare nerambursabilă din FEDR și Buget de Stat) și valoarea, alta decât cea eligibilă, a fost de 339.472 lei, din care 310.272 lei reprezintă valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului.

  Mai departe
 • COMUNICAT DE PRESĂ III. - „Legătura dintre OM și NATURĂ în Bazinul Ciucului de Jos”

  30 iunie 2015 - nu sunt comentarii

  În perioada 01/07/2013 – 30/06/2015, Organizația GeoEcologică ACCENT a demarat cu succes proiectul cu titlul: „Legătura dintre OM și NATURĂ în Bazinul Ciucului de Jos” ce a avut ca scop: Conservarea și valorificarea durabilă a moștenirii naturale și a peisajului rural tradițional prin revigorarea activităților tradiționale privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole, precum și promovarea turismului durabil, care să aducă venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural, să ducă la creșterea respectului pentru valorile acestuia și care să încorporeze valorile culturale și tradiționale specifice Bazinului Ciucului de Jos.

  Mai departe
 • COMUNICAT DE PRESĂ - „Bazinul Ciucului de Jos - tradiție, natură și educație”

  24 martie 2015 - nu sunt comentarii

  Organizația GeoEcologică ACCENT începând cu data de 01/03/2015, a demarat proiectul cu titlul „Bazinul Ciucului de Jos - tradiție, natură și educație”. Proiectul vizează Situl Natura 2000 – Bazinul Ciucului de Jos - SCI - ROSCI0007, aflat în custodia O.G. ACCENT. Situl vizat se întinde pe o suprafață de 2693 ha și este situat în zona sud-estică a județului Harghita suprapunându-se parțial peste ariile comunelor Sâncrăieni (satul Sâncrăieni), Sântimbru (satul Sântimbru), Sânsimion (satele Sânsimion și Cetățuia) și Tușnad (satele Vrabia, Tușnad Sat și Tușnadul Nou), și este traversat de râul Olt. Situl este foarte important din punct de vedere al ocrotirii unui număr mare de habitate și specii de interes comunitar.


  Mai departe
 • Raportul de activitate al Organizațíei GeoEcologiă ACCENT pe anul 2014

  02 februarie 2015 - nu sunt comentarii  Raportul de activitate al Organizațíei GeoEcologiă ACCENT pe anul 2014‏ (format PDF).


  Mai departe
 • ANUNȚ PUBLIC 28.11.2014

  28 noiembrie 2014 - nu sunt comentarii


    Organizația GeoEcologică ACCENT în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a PLANULUI DE MANAGEMENT AL REZERVAȚIEI NATURALE PIATRA ȘOIMILOR la Agenția pentru Protecția Mediului Harghita, solicitând parcurgerea etapei de încadrare în vederea obținerii avizului de mediu.

  Mai departe
 • Comunicat de presă II. - Drumul verde spre conservarea rezervației botanice Mlaștina Borșaroș

  30 septembrie 2014 - nu sunt comentarii

  În data de 30.09.2014, Organizația GeoEcologică ACCENT a finalizat proectul cu titlul „Drumul verde spre conservarea rezervației botanice Mlaștina Borșaroș” ce a avut ca scop: Punerea în valoare a patrimoniului natural a sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos prin amenajarea și promovarea unei poteci tematice în rezervația botanică Mlaștina Borșaroș (parte integrantă a sitului), implicând comunitatea locală (toate categoriile de vârstă, sex, naționalitate, religie și ocupație) din Comuna Sâncrăieni.

  Mai departe
 • COMUNICAT DE PRESĂ II. - „Legătura dintre OM și NATURĂ în Bazinul Ciucului de Jos”

  30 iunie 2014 - nu sunt comentarii

     Începând cu data de 01/07/2013, Organizația GeoEcologică ACCENT a demarat proectul cu titlul: „Legătura dintre OM și NATURĂ în Bazinul Ciucului de Jos” ce are ca scop: Conservarea și valorificarea durabilă a moștenirii naturale și a peisajului rural tradițional prin revigorarea activităților tradiționale privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole, precum și promovarea turismului durabil, care să aducă venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural, să ducă la creșterea respectului pentru valorile acestuia și care să încorporeze valorile culturale și tradiționale specifice Bazinului Ciucului de Jos.

  Mai departe
 • Acțiuni de conservare a biodiversității și promovare a dezvoltării durabile a Sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos

  27 iunie 2014 - nu sunt comentarii

     Începând cu data de 01 iunie 2014, Organizația GeoEcologică ACCENT a demarat proiectul cu titlul „Acțiuni de conservare a biodiversității și promovare a dezvoltării durabile a Sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos”. Proiectul vizează Situl Natura 2000 – Bazinul Ciucului de Jos - SCI - ROSCI0007, aflat în custodia O.G. ACCENT. Situl a fost desemnat în 2007, care se întinde pe o suprafață de 2693 ha și este situat în zona sud-estică a județului Harghita suprapunându-se parțial peste ariile comunelor Sâncrăieni (satul Sâncrăieni), Sântimbru (satul Sântimbru), Sânsimion (satele Sânsimion și Cetățuia) și Tușnad (satele Vrabia, Tușnad Sat și Tușnadul Nou), și este traversat de râul Olt. Situl este foarte important din punct de vedere al ocrotirii unui număr mare de habitate și specii de interes comunitar.
  Mai departe
 • Drumul verde spre conservarea rezervației botanice Mlaștina Borșaroș

  17 aprilie 2014 - nu sunt comentarii

  În cadrul programului „Spații Verzi", care este o inițiativă comună a MOL România și a Fundației pentru Parteneriat, Organizația GeoEcologică ACCENT a obținut o nouă finanțare în cadrul componentei „Arii Naturale Protejate", care urmărește promovarea și popularizarea ariilor protejate din România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare a acestora în rândul comunităților locale prin intermediul implicării ONG-urilor și școlilor, a comunităților locale precum și a custozilor/administratorilor de arii protejate.

  Mai departe
 • Comunicat de presă - 19.03.2014

  20 martie 2014 - nu sunt comentarii

     În unele cazuri, localnicii/proprietarii de terenuri agricole, de pășuni și fânețe din Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ard miriștile, resturile menajere ori vegetația uscată în condiții de vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea șurilor, adăposturilor de animale sau furajelor, ceea ce conduce la propagarea rapidă a focului la gospodării și anexele acestora, înregistrându-se pagube mari. Ca atare, Organizația GeoEcologică ACCENT în calitate de custode al Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos, în parteneriat cu composesoratele și autoritățile locale/județene, atrage atenția localnicilor că, în conformitate cu Art. 94 din OUG 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului: SE INTERZICE ARDEREA MIRIȘTILOR, VEGETAȚIEI USCATE ȘI RESTURILOR VEGETALE !!!

  Mai departe
 • Redirecționeaza 2% către Organizația GeoEcologică ACCENT

  04 martie 2014 - nu sunt comentarii

  Redirecționeaza 2% către Organizația GeoEcologică ACCENT

  Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil, poate dispune direcționarea a 2% din impozitul pe venit, plătiț statului, către orice organizație non-guvernamentală (asociație, fundație etc.) dorește. Practic în acest fel dvs. transmiteți statului modul în care doriți să fie cheltuită o parte din impozitul dvs. pe venit. Dacă doriți că, prin redirecționarea a 2% din impozitul pe care dumneavoastră l-ați plțit statului pentru salariile din anul 2013, să sprijiniți activitatea Organizației GeoEcologică ACCENT, completați formularul 230 și până la data de 25 mai 2014 depunețil la orice punct ANAF, ori prin poștă la adresa organizației noastre: str. Warthe nr. 11/A, Brașov, Organizația GeoEcologica ACCENT.

  Mai departe
 • ANUNT PUBLIC

  27 februarie 2014 - nu sunt comentarii

  Organizația GeoEcologică ACCENT cu sediul în Brașov, Str. Warthe, nr. 11/A jud. Brașov, titularul planului: ”Plan de Management al sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007”, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului în cadrul planurilor care nu necesită efectuarea evaluării de mediu și nici efectuarea evaluării adecvate.  Mai departe
 • Interpretarea chestionarului privind gradul de informare și conștientizare a populației privind valorile și semnificația sitului Natura 2000 în Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007

  22 decembrie 2013 - nu sunt comentarii

  Titlul proiectului: „Plan de management și campanie de informare, educare și conștientizare pentru Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007”

  Numărul de înregistrare al proiectului: SMIS–CSNR 36405

  Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea semnificativă a stării de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007), precum și a speciilor/habitatelor de interes comunitar ale acestuia, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ vizând elaborarea planului de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării unui Sit Natura 2000.


  Mai departe
 • Caravană de informare/conștientizare a comunităților locale ...

  21 octombrie 2013 - nu sunt comentarii

     Începând cu 15 septembrie 2013, Organizația GeoEcologică ACCENT a demarat o caravană de informare/conștientizare pentru comunitățile locale din Sâncrăieni (satul Sâncrăieni), Sântimbru (satul Sântimbru), Sânsimion (satele Sânsimion și Cetățuia) și Tușnad (satele Vrabia, Tușnad Sat și Tușnad Nou) și Băile Tușnad. În cadrul caravanei au fost distribuite materiale de informare/conștientizare (pliant; broșură; atlas de faună și floră; hartă ecoturistică) ....

  Mai departe
 • COMUNAT DE PRESĂ - „Legătura dintre OM și NATURĂ în Bazinul Ciucului de Jos”

  12 august 2013 - nu sunt comentarii

      Începând cu data de 01/07/2013, Organizația GeoEcologică ACCENT a demarat proiectul cu titlul: „Legătura dintre OM și NATURĂ în Bazinul Ciucului de Jos” ce are ca scop: Conservarea și valorificarea durabilă a moștenirii naturale și a peisajului rural tradițional prin revigorarea activităților tradiționale privind creșterea animalelor, cultivarea și utilizarea terenurilor agricole, precum și promovarea turismului durabil, care să aducă venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural, să ducă la creșterea respectului pentru valorile acestuia și care să încorporeze valorile culturale și tradiționale specifice zonei.

  Mai departe
 • Safari de castor în Bazinul Ciucului de Jos

  08 mai 2013 - nu sunt comentarii

  S-a terminat prima activitate a proiectului „PUTEM REALIZA MULTE PENTRU NATURĂ DACĂ LUCRĂM ÎMPREUNĂ!” implementat de Organizația GeoEcologică ACCENT. Scopul proiectului este promovarea unei atitudini pozitive față de specia protejată reintrodusă recent castorul european (Castor fiber ) în rândul localnicilor din imediata apropiere a sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos. Acesta ar putea fi primul pas important spre conservarea speciei protejate pe termen lung.
  Mai departe
 • COMUNICAT DE PRESĂ 16.04.2013

  16 aprilie 2013 - nu sunt comentarii

  Începînd cu data de 15.04.2013, Organizația GeoEcologică ACCENT a demarat proectul cu titlul „PUTEM REALIZA MULTE PENTRU NATURĂ DACĂ LUCRĂM ÎMPREUNĂ!” și are ca scop: Promovarea unei atitudini pozitive față de specia protejată Castor fiber (castorul european) în rândul tinerilor și a adulților din localitățile apropiate sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos, ca un prim pas important spre conservarea speciei protejate pe termen lung.
  Mai departe
 • Planificări de decolmatare pe pârâul Chereș (Széles patak) și pe pârâul Mare (Aszó pataka), Cetățuia, situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007)

  27 martie 2013 - nu sunt comentarii


  În ultima vreme s-au înmulțit plângerile deținătorilor de terenuri agricole cu privire la prezența castorului (Castor fiber), specie protejată, reintrodusă recent în România. Castorii construiesc baraje mici pe pâraie în cazul în care apa nu este suficient de adâncă pentru a înota în siguranță. În cazul în care apele devin mari (ploi, topirea zăpezii), din cauza barajelor, apa poate ieși temporar din albie și poate inunda terenurile agricole ale oamenilor sau chiar și drumuri agricole.

  Mai departe
 • Conferință de presă nr. II. - 01 februarie 2013

  01 februarie 2013 - nu sunt comentarii

  Această a doua conferință de presă s-a adresat atât mass-mediei, cât și peroanelor și organizațiilor interesate din Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos. Mass-media a fost reprezentată de: Agerpres Miercurea Ciuc, Informația Harghitei ...

  Mai departe
 • Sondaj I. - 15 octombrie – 30 noiembrie 2012

  20 decembrie 2012 - nu sunt comentarii

  Realizarea unui sondaj privind gradul de informare și conștientizare a populației și turiștilor privind valorile și semnificația sitului Natura 2000 înainte de demararea campaniei de conștientizare și la terminarea activităților de conștientizare.
  Mai departe
 • Conferință de presă nr. I. - 08 octombrie 2012

  10 octombrie 2012 - nu sunt comentarii

  Conferință de presă nr. 1 în cadrul proiectului „Plan de management și  campanie de informare, educare și conștientizare pentru Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007

  Această primă conferință de presă s-a adresat atât mass-mediei, cât și peroanelor și organizațiilor interesate din Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos. Mass-media a fost reprezentată de: Ziarele Adevărul Harghitei, Hargita Népe, Csíki Hírlap și posturile TV: Csíki TV, Csíki TV online.


  Mai departe

PROIECT IMPLEMENTAT ÎN PARTENERIAT CU

VREMEA

MIERCUREA CIUC

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe confinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Powered by Blue Media Studio