Acest site este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

ROSCI0007 / Habitate


Tipuri de habitate de interes comunitar din Formularul Standard al sitului

  • Mlaștini turboase de tranziție și turbării oscilante (nefixate de substrat);
Foto: Szabó Anna

  • Mlaștini alcaline;

Foto: Szabó Anna

  • Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae);

Foto: Szabó Anna

  • Pajiști aluviale din Cnidion dubii;

Foto: Szabó Anna

  • Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);

Foto: Szabó Anna

  • *Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – habitat prioritar;

Foto: Szabó Anna

  • Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion.


Foto: Szabó AnnaMomentan nu sunt comentarii. Fii TU primul care comentează. !


Nume
E-mail (nu este public)
Mesaj
Pentru a trimite comentariul va rugam sa copiati codul de securitate de mai sus.

PROIECT IMPLEMENTAT ÎN PARTENERIAT CU

VREMEA

MIERCUREA CIUC

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe confinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Powered by Blue Media Studio