Acest site este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

TURISM / Ecoturism în vecinătatea sitului / Atracții


Atracții turistice

1. Podețul suspendat peste Olt
La 100 m de la Hanul „Moara la Făgădău” se află un popas turistic și un podeț suspendat peste râul Olt. După ce traversați podețul, poteca continuă paralel cu râul Olt și trece pe lângă fostul baraj și lac de acumulare, ajunge la izvorul de apă minerală din Carpitus, de unde continuă spre bazinul neamenajat de apă mezotermală, trecând pe lângă „Piatra Găurită”, un zid străpuns de apa râului Olt, care este considerat monument al naturii.
Traseul ce urmează cursul râului Olt, trece pe lângă ruinele cetăților Vapa și Stânca Șoimilor (Bixad). Drumul poate fi parcurs atât pe jos cât și cu bicicleta.
Marcaj: bandă roșie, pictogramă cu bicicletă; Durată: 1 oră; Distanța de parcurs: 2,5 km; Diferență de nivel: 40 m

2. Mofeta
După traversarea podului de peste râul Olt, drumul se bifurcă: spre dreapta, drumul continuă spre Rezervația Naturală Protejată Piatra Șoimilor (traseul nr.3), în direcția stângă trecând pe lângă Camping, și izvorul de apă minerală „Stănescu”, traseul continuă prin pădure și se termină cu clădirea special amenajată pentru mofetă. Mofeta, reprezintă emanații de dioxid de carbon și constituie o trăsătură specifică regiunilor vulcanice, unde gazele ce apar la suprafață au peste 85% (uneori 98%) dioxid de carbon. Băile cu dioxid de carbon asupra corpului au efect vasodilatator, sunt indicate într-un anumit dozaj în afecțiuni cardiovasculare (hipertensiune arterială moderată, varice, ulcere varicoase), dar și pentru boli de piele, reumatismale, nevralgii și afecțiuni cronice genitale. Tratamentul se va face numai pe baza recomandării și pe baza programului stabilit de medicul de specialitate din stațiune.
Marcaj: indicatoare, cerc galben; Durată: 20 minute; Distanța de parcurs: 700 m; Diferență de nivel: 45 m


3. Rezervația Naturală Protejată Piatra Șoimilor
În imediata vecinătate a orașului Băile Tușnad, se află Rezervația Naturală Protejată Piatra Șoimilor (cu o suprafață de doar 1,5 hectare) ce se încadrează în lanțul eruptiv al Munților Harghitei de Sud și este situată pe versantul estic al conului Muntelui Pilișca (824 m altitudine), cu aflorimente de andezite (rocă vulcanică) sub formă de turnuri și se înălță deasupra zonei cu 50-60 metri. Aceasta face parte dintr-un peisaj de munte acoperit de vegetație forestieră mixtă, foioase-rășinoase și unde se dezvoltă un număr mare de specii floristice adaptate la acest mediu. Dintre acestea se remarcă un endemism local (întâlnit numai în județul Harghita, pe stâncării) Hieracium telekianum – o specie de vulturică (vulturica lui Teleki) cu areal foarte restrâns și foarte spectaculoasă. Din fauna prezentă, menționăm: veverița, pârșul mare, căpriorul, ursul brun, și ocazional apărând pisica sălbatică, lupul și râsul. De asemenea, diverse specii de păsări îmbogățesc prin prezența lor zona, spre exemplu: huhurezul, buha, ciocănitoarea pestriță mare, șorecarul comun, pițigoiul de munte, pițigoiul de brădet. Dintre reptile enumerăm: șopârla de munte sau șopârla de câmp.

TRASEUL TEMATIC - Băile Tușnad (656 m) - Lacul Ciucaș (600 m) - Piatra Șoimilor (858 m)
După traversarea podului de peste râul Olt, drumul se bifurcă, spre stânga putem ajunge la camping și la mofetă (traseul nr. 2), iar spre dreapta, unde sunt amplasate și 2 panouri informative, continuă traseul marcat cu  triunghi roșu, care urcă spre Piatra Șoimilor. Marcajul, după numai 25 metri, traversează drumul forestier (traseul cu nr. 4), trece pârâul Corbului și urcă pe 18 serpentine pe versantul abrupt al Pietrei Șoimilor.
După o urcare de cca. 45 minute, pădurea se rarefiază și ajungem în spatele unei stânci mai mici, aflată la capătul de sud al Pietrei Șoimilor. Puțin mai spre dreapta părăsim poteca și după cam 10 m urcăm cu grijă pe o pantă abruptă și ajungem la un mic popas, de aici mai mergem 5 minute spre nord până când ajungem la punctul de belvedere Stânca Șoimilor, unde se află și  crucea de lemn. De aici putem admira priveliștea oferită de stațiune, de defileul Oltului și de masivul Ciomat. Pe parcursul traseului putem să ne informăm cu ajutorul celor 10 panouri informative montate pe copaci.
Marcaj: triunghi roșu, panouri informative; Durată: 1 – 2 ore; Distanța de parcurs: 2,5 km; Diferență de nivel: 202 m


4. Traseul cicloturistic
Traseul (cca. 10 km) pornește  din localitatea Tușnadul Nou, parcurgând porțiuni de poiene și pădure, trecând pe la poalele Rezervației Naturale Piatra Șoimilor ajungând pe malul Oltului în Băile Tușnad de unde continuă prin traversarea podețului suspendat peste Olt și ajunge până în Comuna Bixad (traseu nr.1). Acest traseu cicloturistic a fost amenajat pentru a lega județele Harghita și Covasna prin „Drumul Apelor Minerale", care a fost prima inițiativă de acest gen în România. Fundația pentru Parteneriat împreună cu Asociația de Turism și de Ocrotirea Naturii (ATON) au făcut primii pași pentru ca această inițiativă să devină realitate. Existența sutelor de băi și a miilor de izvoare de apă minerală cu efecte curative a constituit o bază perfectă pentru crearea unui astfel de drum.
Marcaj: pictogramă cu bicicletă și panouri; Durată: 2 ore; Distanța de parcurs: 10 km; Diferență de nivel: 60 m

5. Refugiul Pilișca / Vârful Pilișca Mare
Pornim din stațiune, de la gara C.F.R., trecem podul peste râul Olt, ne îndreptăm pe drumul forestier Banios, care ne conduce în urcuș pe o vale strâmtă, la nord de Piatra Șoimilor.
După un urcuș de o oră, părăsim drumul și continuăm pe poteca marcată, care ne conduce la un refugiu de curând reamenajat, de unde ne îndreptăm spre vest și urcăm până la traseul de creastă, marcat cu banda albastră. De aici, spre sud, după un scurt timp, ajungem pe Vârful Pilișca Mare (1 374 m).
Marcaj: cruce albastră; Durată: urcare 1,5 – 2 h; Distanța de parcurs: 4 km; Diferență de nivel: 720 m.

6. Stâncile Turnuri
Traseul, amenajat de curând de către Asociația Eco Club Alpin – Harghita, pornește din locul descris la traseul nr. 5. După un urcuș de o oră, pe o potecă marcată cu triunghi albastru trecem pe lângă popasul turistic amenajat, apoi ajungem la Stâncile Turnuri unde există un punct de belvedere. De aici putem admira priveliștea oferită de stațiune, de defileul Oltului și de masivul Ciomat.

Marcaj: triunghi albastru; Durată: în urcare 1,5 h, în coborâre 1 h; Diferență de nivel: 540 m; Distanța de parcurs: 1,5 km

7. Apa Roșie / Pârâul Vârghiș / Situl Natura 2000 Tinovul Mohoș - Lacul Sfânta Ana
La ieșirea dinspre nord a stațiunii Băile Tușnad, după 1,25 km - spre Miercurea-Ciuc, din șosea pleacă în dreapta un drum forestier străjuit de plopi, drumul forestier Vârghiș. După 1,2 km drumul traversează valea pârâului, iar după 750-800 m, spre stânga, pleacă drumul forestier Haramul Mare, care urcă până în valea Apei Roșie. De la bifurcație spre dreapta traseul, marcat cu triunghi galben, ajunge după 250 m într-o mică poiană. Traseul urcă spre stânga, în pădurea umedă pe versantul vestic al Vf. Mohoș și spre Haramul Ierbos. După 15 minute de mers ajungem într-o poiană alungită, iar după alte 15 minute de mers prin pădure, găsim  o alta. Pădurea de brazi lasă loc fagilor și atât în dreapta cât și stânga întâlnim o serie de poteci. Urcăm pe poteca marcată până la șaua dintre vârful Mohoș și Ciomatul Mare. De aici poteca coboară lângă Tinovul Mohoș unde se unește cu traseul marcat cu punct roșu. Din acest punct cabana Sfânta Ana se află la 1,5 km. Poteca urcă pe marginea Tinovului Mohoș, apoi traversează poiana Mohoș și ajunge la Lacul Sfânta Ana.

Marcaj: triunghi galben; Durată: în urcare 2 h, în coborâre 1,5 h; Diferență de nivel: 420 m; Distanța de parcurs: 5,5 km


8.  Vârful Cetății /  Situl Natura 2000 Tinovul Mohoș - Lacul Sfânta Ana
Marcajul linie albastră urmărește șoseaua până la benzinărie, de unde urcă spre dreapta spre “cantina nr. 5”, în ruine astăzi. Pe marginea pădurii începe poteca care urcă pe marginea pârâului Cetății printre stănci. După un urcuș abrupt de cca. 50 de minute ajungem la o bifurcație, în care urmăm poteca din stânga, cea marcată (de curând amenajată de către Asociația Eco Club Alpin – Harghita). După alte 15 minute ajungem la marginea platoului Vârfului Cetății, la drumul vechi care urcă pe acesta. Aici din poteca turistică marcată cu linie albastră se desprinde spre stânga poteca marcată cu punct albastru, pe care, în decurs de 15 minute, putem ajunge la Vf. Cetate. După ce ne întoarcem în șa, continuăm drumul pe poteca marcată cu linie albastră. După 150 m, în stânga, întâlnim drumul ce urcă de la pârâul Tisei. Mai departe urcăm prin pădure spre sud, în șaua dintre vârfurile Ciomatului. După 8-10 minute traseul trece peste pârâul Cetății și cotește spre sud-est. Urcușul este din ce în ce mai abrupt, cea mai dificilă porțiune fiind cea dintre Vf. Surduc și Ciumatul Mare. Poteca ajunge în poiana din șaua dintre vârfuri, unde se întâlnește cu poteca marcată cu cruce roșie care urcă din Băile Tușnad. De aici drumul coboară până în poiana și craterul Mohoș unde se află și Tinovul Mohoș, apoi de la barieră, unde se află cabana și campingul, coborâm în crater unde se află Lacul Sfânta Ana.

Marcaj: bandă albastră, punct albastru până la Vf. Cetății; Durată: urcare 4 – 5 h, coborâre 3,5 – 4 h; Diferență de nivel: 560 m; Distanța de parcurs: 14 km


9. Bastionul Apor

Este primul traseu marcat din Băile Tușnad. Traseul turistic pornește din mijlocul stațiunii, trece prin centrul orașului, pe lângă izvoarele Mikeș și Apor și ajunge la marginea pădurii. Aici se termină strada pavată, traseul continuă pe o potecă bine bătătorită. După cam 10 minute de mers traseele marcate cu cruce roșie și punct roșu se despart. Primul traseu, marcat cu cruce roșie (traseul nr. 10) duce la Situl Natura 2000 Tinovul Mohoș - Lacul Sfânta Ana, iar cel de al doilea, marcat cu punct roșu, se întoarce spre stânga și continuă pe versantul Muntelui Surduc aproape pe orizontală. După cca. 10 minute de mers, la o altitudine de 701 m, apare bastionul Apor, construit ca punct panoramic în anul 1883. După punctul de belvedere drumul se întoarce mai întâi spre dreapta, apoi spre stânga, ocolind izvoarele unui mic pârâu. Pe mica vale coboară o potecă care ajunge în stațiune lângă Hotelul Ciucaș. La 15-20 minute de mers de la Turnul Apor ajungem pe o mică poiană amenajată cu bănci.

Marcaj: punct roșu. Durată: œ – 1 ore; Distanța de parcurs: 1,5 km; Diferență de nivel: 68 m

10. Situl Natura 2000 Tinovul Mohoș - Lacul Sfânta Ana
Pe marginea din dreapta a pârâului Comloș traseul marcat cu cruce roșie urcă poteca ce este formată din nu mai puțin de 32 de serpentine. Traseul pornește din locul descris la traseul nr. 8. Din punctul în care cele două trasee se despart traseul marcat cu cruce roșie urcă 3,2 km pe niște serpentine foarte strânse până la șaua dintre Ciomatul Mare și Ciomatul Mic. Poteca trece prin pădurea deasă de brazi, apoi de fagi. Primul loc de odihnă este în mica poiană din șa, unde traseul nostru întâlnește traseul care urcă de la Vf. Cetății, marcat cu linie albastră (traseul nr. 8). Părăsind poiana intrăm iarăși în pădure, mergând aproape pe orizontală o porțiune importantă. Drumul coboară până în poiana și craterul Mohoș unde se află și Tinovul Mohoș, apoi de la barieră, unde se află și cabana și campingul, coborâm în crater unde se află Lacul Sfânta Ana.

Marcaj: cruce roșie până la cabană, triunghi albastru pe Ciomatul Mare;
Durată: pentru urcare 3 – 3,5 h, pentru coborâre 2 – 2,5 h; Distanța de parcurs: 6 km; Diferență de nivel: 554 mClick aici pentru harta în rezoluție mai mare (2480*1568px)


Momentan nu sunt comentarii. Fii TU primul care comentează. !


Nume
E-mail (nu este public)
Mesaj
Pentru a trimite comentariul va rugam sa copiati codul de securitate de mai sus.

PROIECT IMPLEMENTAT ÎN PARTENERIAT CU

VREMEA

MIERCUREA CIUC

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe confinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Powered by Blue Media Studio